BÁNH MỲ - BÁNH NGỌT

BÁNH MỲ - BÁNH NGỌT

 

             CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 9 THÁNG:

- Học phí:  11.700.000 đồng/ 1 khóa (đã bao gồm tiền nguyên liệu thực hành)

- Thời gian học: 6 buổi/tuần sáng từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 8h00-12h00 hoặc chiều từ 13h00 – 17h00)

* Bằng cấp: Tốt nghiệp được cấp Chứng chỉ Sơ cấp nghể của Sở Lao Động TB&XH

Chương trình đào tạo:

 

STT

Nội dung

Ghi chú

1

Giới thiệu chung về nghề bánh

 

2

Cây lúa mì

 

3

Bột mì

 

4

Các thành phần khác

 

5

Các nhận tố lên men

 

6

Phụ gia làm bánh mỳ

 

7

Biểu đồ qui trình sx bánh mỳ

 

8

Một số qui định về bánh mỳ Pháp

 

9

Bagette

 

10

Petit boule

 

11

Demie

 

12

Hamburger, Hot dog

 

13

Campange

 

14

Complet

 

15

Céreal

 

16

Seigle

 

17

Croissant

 

18

Chocolat

 

19

Raisin, Crème pâtisirie

 

20

Couque aux fruit

 

21

Madeleine

 

22

Congolais

 

23

Cake au miel

 

24

Mufin raisin

 

25

Bánh mì bơ

 

26

Pâte sable

 

27

Tarte au citron

 

28

Tarte au pommes

 

29

Chou crème

 

30

Biscuite joconde

 

31

Opéra

 

32

Tiramisu

 

33

Crème caramel

 

34

Gateau caramel

 

35

Crème au beurre

 

36

Mousse au chocolat

 

37

Genoise

 

38

Cookie, Darquoi, Palet au raisin, Sablé coco

 

39

Mousse aux fruits

 

40

Cheese cake

 

41

Brownie

 

 

* Việc làm: Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm miễn phí với mức lương khởi điểm từ 4.000.000 - 5.000.000 đồng/tháng.

* Một số học sinh tốt nghiệp có việc làm:    

 

Cựu học sinh Lớp Bánh mỳ - Bánh ngọt (niên khóa 2014 – 2015)

Làm việc tại: Cửa hàng bánh Funny Cake

 

Cựu học sinh Lớp Bánh mỳ - Bánh ngọt (niên khóa 2016 – 2017)

Làm việc tại: Bếp Bánh Khách sạn Mường Thanh - Quảng Ninh