Hoa Sữa - Doanh nghiệp

THE ANN

THE ANN
CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP               Đào tạo tại Doanh nghiệp (hưởng lương) là Chương trình TIÊN PHONG của Trường Hoa Sữa với mục tiêu lấy Học sinh làm TRUNG TÂM     Để giúp cho học sinh có kiến thức sát với thực tế và được hưởng lương trong quá trình đào tạo Trường Hoa Sữa đã...

“CÔNG NGHIỆP 4.0” – NHỮNG HỨA HẸN VỀ CUỘC “ĐỔI ĐỜI” CHO CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP

“CÔNG NGHIỆP 4.0” – NHỮNG HỨA HẸN VỀ CUỘC “ĐỔI ĐỜI” CHO CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP
“CÔNG NGHIỆP 4.0” – NHỮNG HỨA HẸN VỀ CUỘC “ĐỔI ĐỜI” CHO CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP       Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới. Trường Hoa sữa đã thấy được tầm quan trọng trong sứ mệnh của mình là đào tạo nguồn nhận lực phải...

SUNWAY HOTEL

SUNWAY HOTEL
CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP              Đào tạo tại Doanh nghiệp (hưởng lương) là Chương trình TIÊN PHONG của Trường Hoa Sữa với mục tiêu lấy Học sinh làm TRUNG TÂM     Để giúp cho học sinh có kiến thức sát với thực tế và được hưởng lương trong quá trình đào tạo Trường Hoa Sữa đã...

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN GIỮA HOA SỮA VÀ DOANH NGHIỆP TẠI KHÁCH SẠN NGÔI SAO - LÀO CAI

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN GIỮA HOA SỮA VÀ DOANH NGHIỆP TẠI KHÁCH SẠN NGÔI SAO - LÀO CAI
CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP       Với mục đích nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự cho Khách sạn.   Trong tháng vừa qua Khách sạn Ngôi sao - số 3 Hoàng Liên, Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai đã hợp tác với Trường Hoa Sữa triển khai chương trình đào tạo tại Doanh nghiệp.   Ban lãnh đạo và...

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN VÀ NGHIỆP VỤ LƯU TRÚ BUỒNG TẠI LÀO CAI

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN VÀ NGHIỆP VỤ LƯU TRÚ BUỒNG TẠI LÀO CAI
LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN VÀ NGHIỆP VỤ LƯU TRÚ BUỒNG TẠI LÀO CAI   Trong tuần vừa qua, Trường Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai cùng với Trường trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa đã tổ chức Lễ Khai giảng bồi dưỡng nghiệp vụ Nhà hàng – Khách sạn...

LỄ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LƯU TRÚ BUỒNG TẠI SAPA – LÀO CAI

LỄ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LƯU TRÚ BUỒNG  TẠI SAPA – LÀO CAI
LỄ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LƯU TRÚ BUỒNG TẠI SAPA – LÀO CAI   Vào chiều ngày 27/11/2017, Trường trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa đã tổ chức Lễ Khai giảng bồi dưỡng nghiệp Lưu trú Buồng cho 35 học viên là dân tộc thiểu số và gia đình có hoàn cảnh khó khăn của huyện...