CHẾ BIẾN MÓN ĂN Á 

CHẾ BIẾN MÓN ĂN Á 

 

 

 

 

 

KHÓA HỌC DẠY THỰC HÀNH CHẾ BIẾN MÓN ĂN Á 6 THÁNG

Học phí: 8.900.000đ/ khóa/ 1 học viên

 

 

 

 

 

  Đối tượng tuyển sinh: tất cả các học sinh đã học xong chương trình THCS – đủ 15 tuổi trở lên, có nhu cầu học nghề

 

✔ Chương trình đào tạo:

 

  Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ được:

 

 

 Cấp Chứng chỉ nghề ngắn hạn do Sở lao động thương bình và xã hội cấp

 Được Nhà trường giới thiệu việc làm miễn phí, lương cao

 Được làm với các doanh nghiệp uy tín, học hỏi được thêm nhiều kiến thức mới

 Có thể học liên thông lên để lấy bằng Trung cấp “ Kỹ thuật chế biến món ăn”

 

 

CAM KẾT 100% HỌC VIÊN CÓ VIỆC LÀM - NẾU HỌC VIÊN THẤT NGHIỆP HOÀN LẠI 100% TIỀN HỌC PHÍ

 

 

 

 

 

 

KHÓA HỌC DẠY THỰC HÀNH CHẾ BIẾN MÓN ĂN LÀM PHỤ BẾP

Học phí: 5.800.000đ/ khóa/ 1 học viên

 

 

 

 

- Chương trình học tập trung vào kiến thức nghề cơ bản của món ăn Âu, Á

- Số lượng học viên tối đa 16 người/lớp

- Chi phí thấp, thời gian học nhanh

- Được thực hành nhiều trên các nguyên liệu khác nhau

- Học các kỹ năng chung về nghề đầu bếp: các kiểu cắt thái, pha lọc - sơ chế nguyên liệu khác nhau, các loại nước chấm, …

- Nhận biết các loại gia vị của món ăn Âu, Á

- Biết ninh các loại nước dùng

- Cắt tỉa các hình cơ bản

- Sau khi tốt nghiệp được cấp chứng chỉ nghề

- Có thể làm việc được ở tất cả các môi trường: KS, NH, TTTM,… Nhà trường giới thiệu việc làm miễn phí

 

 

 

 

 

 

 

KHÓA HỌC DẠY THỰC HÀNH CHẾ BIẾN MÓN ĂN LÀM BẾP LẠNH

Học phí: 5.500.000đ/ khóa/ 1 học viên

 

 

- Chương trình học tập trung vào kiến thức nghề cơ bản của món ăn Âu, Á

- Số lượng học viên tối đa 16 người/lớp

- Chi phí thấp, thời gian học nhanh

- Học các kỹ năng chung về các món khái vị: các kiểu cắt thái, pha lọc - sơ chế, các loại nước chấm, …

- Cắt tỉa các hình cơ bản

- Các loại nước chấm cơ bản của các loại sa lát, nộm

- Các kiểu trình bày đĩa cho Buffet, món ăn, …

- Cách bảo quản các nguyên liệu

- Có thể làm việc được ở tất cả các môi trường: KS, NH, TTTM,… Nhà trường giới thiệu việc làm miễn phí.

 

 

 

 

 

 

KHÓA HỌC DẠY THỰC HÀNH CHẾ BIẾN MÓN ĂN 3 THÁNG CƠ BẢN

Học phí: 5.500.000đ/ khóa/ 1 học viên

 

 

- Chương trình học tập trung vào kiến thức nghề cơ bản của món ăn Âu, Á

- Số lượng học viên tối đa 16 người/lớp

- Chi phí thấp, thời gian học nhanh

- Học các kỹ năng chung về các món khái vị: các kiểu cắt thái, pha lọc - sơ chế, các loại nước chấm, …

- Cắt tỉa các hình cơ bản

- Các loại nước chấm cơ bản của các loại sa lát, nộm

- Các kiểu trình bày đĩa cho Buffet, món ăn, …

- Cách bảo quản các nguyên liệu

- Có thể làm việc được ở tất cả các môi trường: KS, NH, TTTM,… Nhà trường giới thiệu việc làm miễn phí.

 

 

 

 

 

 

KHÓA HỌC DẠY THỰC HÀNH CHẾ BIẾN MÓN ĂN 3 THÁNG CHUYÊN SÂU

Học phí: 6.000.000đ/ khóa/ 1 học viên

 

 

- Chương trình học tập trung vào kiến thức nghề chuyên sâu của món ăn Âu, Á

- Số lượng học viên tối đa 16 người/lớp

- Chi phí thấp, thời gian học nhanh

- Học các kỹ năng chung về các món khái vị: các kiểu cắt thái, pha lọc - sơ chế, các loại nước chấm, …

- Cắt tỉa các hình cơ bản

- Các loại nước chấm cơ bản của các loại sa lát, nộm

- Các kiểu trình bày đĩa cho Buffet, món ăn, …

- Cách bảo quản các nguyên liệu

- Có thể làm việc được ở tất cả các môi trường: KS, NH, TTTM,… Nhà trường giới thiệu việc làm miễn phí.