Đào tạo liên kết

BÀ TRACEY LISTER - CHUYÊN GIA ẨM THỰC ÚC GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG HOA SỮA

BÀ TRACEY LISTER - CHUYÊN GIA ẨM THỰC ÚC GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG HOA SỮA
Trong Chương trình hợp tác giữa Đại sứ quán Úc với Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa về giáo lưu văn hóa ẩm thực. Hàng năm, Đại sứ quán Úc cử chuyên gia ẩm thực đến giảng dạy 1 ngày tại Trường Hoa Sữa. Ngày 20/4, Bà Tracey Lister ...

CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC HOA SỮA CÙNG VỚI HIỆP HỘI NHO KHO BANG CALIFORNIA (RAC) VÀ HỘI ĐỒNG KHOAI TÂY MỸ ỨNG DỤNG VÀO BÁNH MỲ - BÁNH NGỌT VÀ CHẾ BIẾN MÓN ĂN ÂU

CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC HOA SỮA CÙNG VỚI HIỆP HỘI NHO KHO BANG CALIFORNIA (RAC) VÀ HỘI ĐỒNG KHOAI TÂY MỸ ỨNG DỤNG VÀO BÁNH MỲ - BÁNH NGỌT VÀ CHẾ BIẾN MÓN ĂN ÂU
CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC HOA SỮA CÙNG VỚI HIỆP HỘI NHO KHO BANG CALIFORNIA (RAC) VÀ HỘI ĐỒNG KHOAI TÂY MỸ ỨNG DỤNG VÀO BÁNH MỲ - BÁNH NGỌT VÀ CHẾ BIẾN MÓN ĂN ÂU - Giúp học sinh của Hoa Sữa...