Thành tựu của Đào tạo

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỌC VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP 1. NGHỀ CHẾ BIẾN MÓN ĂN: ...

BỘ KHOA HỌC VÀ NGHỆ THUẬT BANG HESSEN VÀ TỔ CHỨC HỖ TRỢ ĐẠI HỌC THẾ GIỚI CHLB ĐỨC (WUS) TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG HOA SỮA

BỘ KHOA HỌC VÀ NGHỆ THUẬT BANG HESSEN VÀ TỔ CHỨC HỖ TRỢ ĐẠI HỌC THẾ GIỚI CHLB ĐỨC (WUS) TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG HOA SỮA
Ngày 18 tháng 5 năm 2018, Tại Văn miếu Quốc Tử Giám Thầy và trò Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa vinh dự được Bộ Khoa học và nghệ thuật Bang Hessen và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới CHLB Đức (Wus) trao tặng học bổng cho 3 học sinh...

KẾT QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH SƠ CẤP MAY

KẾT QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH SƠ CẤP MAY
KẾT QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH SƠ CẤP MAY Sau 18 tháng học nghề tại Trung tâm May Thêu dành cho người khuyết tật – Trường Trung cấp Kinh tế - Du...