Thành tựu của Đào tạo

BỘ KHOA HỌC VÀ NGHỆ THUẬT BANG HESSEN VÀ TỔ CHỨC HỖ TRỢ ĐẠI HỌC THẾ GIỚI CHLB ĐỨC (WUS) TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG HOA SỮA

BỘ KHOA HỌC VÀ NGHỆ THUẬT BANG HESSEN VÀ TỔ CHỨC HỖ TRỢ ĐẠI HỌC THẾ GIỚI CHLB ĐỨC (WUS) TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG HOA SỮA
Ngày 18 tháng 5 năm 2018, Tại Văn miếu Quốc Tử Giám Thầy và trò Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa vinh dự được Bộ Khoa học và nghệ thuật Bang Hessen và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới CHLB Đức (Wus) trao tặng học bổng cho 3 học sinh...

KẾT QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH SƠ CẤP MAY

KẾT QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH SƠ CẤP MAY
KẾT QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH SƠ CẤP MAY Sau 18 tháng học nghề tại Trung tâm May Thêu dành cho người khuyết tật – Trường Trung cấp Kinh tế - Du...

HOA SỮA KẾT HỢP CÙNG DOANH NGHIỆP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỌC SINH

HOA SỮA KẾT HỢP CÙNG DOANH NGHIỆP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG  HỌC SINH
Đào tạo liên kết là “MỤC TIÊU” – Đảm bảo chất lượng tay nghề cho học sinh trước khi ra Trường lại là “MỤC ĐÍCH” . Với phương châm đó Trường Hoa Sữa đã kết hợp cùng Doanh nghiệp liên tiếp tổ chức các buổi đánh giá...