NGHIỆP VỤ LƯU TRÚ (BUỒNG PHÒNG)

NGHIỆP VỤ LƯU TRÚ (BUỒNG PHÒNG)

 

             I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 6 THÁNG:

* Thời gian học: 5 buổi/tuần từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng từ 8h00-12h00 hoặc chiều từ 13h00 – 17h00)

* Bằng cấp: Tốt nghiệp được cấp Chứng chỉ Sơ cấp nghể của Sở Lao Động TB&XH

* Việc làm: Được giới thiệu việc làm miễn phí đến các Khách sạn, Nhà hàng, Doanh nghiệp là đối tác lâu năm của Trường với mức lương khởi điểm từ 4.000.000 – 6.000. 000đ/ tháng.

 * Học phí:  3.500.000 đồng/ 1 khóa 

=> Ước tính Chi phí: 3.500.000 đồng - (4.000.000 đồng -> 6.000.000 đồng - Lương được hưởng tại Doanh nghiệp) =  0 đồng

* Chương trình đào tạo:

- Chương trình đào tạo cơ bản kỹ năng Nghiệp vụ Lưu trú + 4 tháng đào tạo tại Doanh nghiệp (học sinh có quyền lựa chọn)

* Ưu điểm: 

- Chi phí đào tạo thấp 

- Học sinh có kiến thức cơ bản kỹ năng Nghiệp vụ Lưu trú và được rèn kỹ năng tại Doanh nghiệp

- Sau khi kết thúc khóa học được làm tại Doanh nghiệp

- Được nhận Chứng nhận hỗ hợp giữa Nhà trường và Doanh nghiệp

* Một số học sinh tốt nghiệp có việc làm:    

 

 

 

              II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 3 THÁNG:

* Học phí:  3.500.000 đồng/ 1 khóa 

* Thời gian học: 5 buổi/tuần từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng từ 8h00-12h00 hoặc chiều từ 13h00 – 17h00)

* Bằng cấp: Tốt nghiệp được cấp Chứng chỉ Sơ cấp nghể của Sở Lao Động TB&XH

* Việc làm: Được giới thiệu việc làm miễn phí đến các Khách sạn, Nhà hàng, Doanh nghiệp là đối tác lâu năm của Trường với mức lương khởi điểm từ 4.000.000 – 5.000. 000đ/ tháng.

* Nội dung chương trình đào tạo:

 

 

 

              III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU:

 

* Thời gian học:  theo nhu cầu của người học

* Bằng cấp: Được cấp Giấy Chứng nhận của Trường Hoa Sữa

* Địa điểm đào tạo: Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa - Số 1118 Đường đê Nguyễn Khoái, Hoàng Mai - Hà Nội (cách cầu Thanh Trì 400m)

* Nội dung chương trình đào tạo: