Thủ tục Hồ sơ ra trường

NHÓM THIỆN NGUYỆN GIỎ THỊ

NHÓM THIỆN NGUYỆN GIỎ THỊ
Nhóm thiện nguyện Giỏ thị đã chung tay cùng Hoa Sữa hỗ trợ cho 7 học sinh theo học các ngành nghề của Trường. Tính đến thời điểm này, đã có 4 học sinh ra trường và đi làm mức lương khởi điểm của các em từ 4.000.000 đến 6.000.000 đồng/tháng, 3 học sinh của nhóm giỏ thị vẫn đang theo...

MIỄN PHÍ ĐÀO TẠO - ĂN - Ở - TẠO CÔNG ĂN VIỆC LÀM

MIỄN PHÍ ĐÀO TẠO - ĂN - Ở - TẠO CÔNG ĂN VIỆC LÀM
Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa được thành lập từ năm 1994, từ những ngày mới thành lập Trường đã giúp cho thanh niên có hoàn cảnh yếu thế, được miễn phí Đào tạo - Ăn - Ở và Tạo công ăn việc làm cho hơn 8000 học sinh yếu thế. Nay Nhà trường tập trung...