Tìm kiếm

Trung cấp nghiệp vụ nhà hàng

Liên hệ

Mới cập nhật

Liên hệ

May Thêu

Liên hệ

Mới cập nhật

Liên hệ

Nghiệp vụ Lưu trú (BUỒNG PHÒNG)

4.000.000₫ / Khóa

Mới cập nhật

4.000.000₫ / Khóa
Xem chi tiết

Trung cấp chế biến món ăn

Liên hệ

Mới cập nhật

Liên hệ

Chế biến món ăn Âu ( 6 tháng )

7.800.000₫ / Khóa

Mới cập nhật

7.800.000₫ / Khóa
Xem chi tiết

Chế biến món ăn Âu ( 3 tháng ) - Đào tạo theo yêu cầu

4.800.000₫ / Khóa

Mới cập nhật

4.800.000₫ / Khóa
Xem chi tiết

Chế biến món ăn Á ( 6 tháng )

7.800.000₫ / Khóa

Mới cập nhật

7.800.000₫ / Khóa
Xem chi tiết

Chế biến món ăn Á ( 3 tháng ) - Đào tạo theo yêu cầu

4.800.000₫ / Khóa

Mới cập nhật

4.800.000₫ / Khóa
Xem chi tiết

Bánh Mỳ - Bánh ngọt

11.800.000₫ / Khóa

Mới cập nhật

11.800.000₫ / Khóa
Xem chi tiết

BÁNH NGỌT - MODUN - YÊU CẦU

6.400.000₫ / Khóa

Mới cập nhật

6.400.000₫ / Khóa
Xem chi tiết