Điểm nổi bật của đào tạo

HỌC SINH CHUYÊN NGÀNH NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG KIẾN TẬP TẠI CÔNG TY RICH PRODUCTS VIETNAM

HỌC SINH CHUYÊN NGÀNH NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG KIẾN TẬP TẠI CÔNG TY RICH PRODUCTS VIETNAM
Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa và Công ty Rich's tiếp tục tổ chức buổi kiến tập cho học sinh chuyên ngành Nghiệp vụ Nhà hàng tại Công ty Rich Products vietnam   Tại đây, các bạn học sinh được Chuyên gia Công ty Rich's hướng dẫn chi tiết các thành phần nguyên liệu, cách bảo quản nguyên...