Điểm nổi bật của đào tạo

CÁN BỘ KỸ THUẬT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BỘT MÌ VIMAFLOUR HƯỚNG DẪN HỌC SINH HOA SỮA LÀM MỘT SỐ LOẠI BÁNH MỚI ĐANG THỊNH HÀNH TRÊN THỊ TRƯỜNG

CÁN BỘ KỸ THUẬT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BỘT MÌ VIMAFLOUR HƯỚNG DẪN HỌC SINH HOA SỮA LÀM MỘT SỐ LOẠI BÁNH MỚI ĐANG THỊNH HÀNH TRÊN THỊ TRƯỜNG
Nằm trong Chương trình đào tạo liên kết giữa Hoa Sữa và Doanh nghiệp. Với mục tiêu lấy học sinh là TRUNG TÂM. Trong tuần vừa qua Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa đã kết hợp với Công ty TNHH Sản xuất Bột mì VimaFlour tổ chức thành công buổi hướng dẫn...

HỢP TÁC ĐÀO TẠO GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP

HỢP TÁC ĐÀO TẠO GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới. Trường Hoa sữa đã thấy được tầm quan trọng trong sứ mệnh của mình là đào tạo nguồn nhận lực phải gắn với nhu cầu thực tiễn, đào tạo để đáp ứng tốt nhất nhu cầu lao...

CÁN BỘ KỸ THUẬT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BỘT MỲ VIMAFLOUR HƯỚNG DẪN CÔNG THỨC LÀM BÁNH MỚI, CHẤM THI TỐT NGHIỆP CHO HỌC SINH NGÀNH BÁNH MỲ - BÁNH NGỌT

CÁN BỘ KỸ THUẬT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BỘT MỲ VIMAFLOUR HƯỚNG DẪN CÔNG THỨC LÀM BÁNH MỚI, CHẤM THI  TỐT NGHIỆP CHO HỌC SINH NGÀNH BÁNH MỲ - BÁNH NGỌT
Nối tiếp Chương trình đào tạo liên kết giữa Hoa Sữa và Doanh nghiệp. Với mục tiêu mở rộng kiến thức, cập nhật những nguyên liệu mới nhất trên thị trường và đánh giá chất lượng tay nghề cho học sinh. Trong tuần vừa qua Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa...