Các lớp đào tạo ngắn hạn

CHẾ BIẾN MÓN ĂN Á 

8.100.000₫ / Khóa

Mới cập nhật

8.100.000₫ / Khóa
Xem chi tiết

CHẾ BIẾN MÓN ĂN ÂU

8.100.000₫ / Khóa

Mới cập nhật

8.100.000₫ / Khóa
Xem chi tiết

BÁNH MỲ - BÁNH NGỌT

11.700.000₫ / Khóa

Mới cập nhật

11.700.000₫ / Khóa
Xem chi tiết

NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BÀN

3.500.000₫ / Khóa

Mới cập nhật

3.500.000₫ / Khóa
Xem chi tiết

NGHỀ MAY

Liên hệ

Mới cập nhật

Liên hệ

NGHIỆP VỤ LƯU TRÚ (BUỒNG PHÒNG)

3.500.000₫ / Khóa

Mới cập nhật

3.500.000₫ / Khóa
Xem chi tiết