Các lớp đào tạo ngắn hạn

CHẾ BIẾN MÓN ĂN Á 6 THÁNG

7.800.000₫ / Khóa

Mới cập nhật

7.800.000₫ / Khóa
Xem chi tiết

BÁNH MỲ - BÁNH NGỌT

11.800.000₫ / Khóa

Mới cập nhật

11.800.000₫ / Khóa
Xem chi tiết

BÁNH MỲ - MODUN - YÊU CẦU

Liên hệ

Mới cập nhật

Liên hệ

BÁNH NGỌT - MODUN - YÊU CẦU

6.400.000₫ / Khóa

Mới cập nhật

6.400.000₫ / Khóa
Xem chi tiết

CHẾ BIẾN MÓN ĂN ÂU 6 THÁNG

7.800.000₫ / Khóa

Mới cập nhật

7.800.000₫ / Khóa
Xem chi tiết

CHẾ BIẾN MÓN ĂN ÂU - MODUN - YÊU CẦU

4.800.000₫ / Khóa

Mới cập nhật

4.800.000₫ / Khóa
Xem chi tiết

NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BÀN 6 THÁNG

5.300.000₫ / Khóa

Mới cập nhật

5.300.000₫ / Khóa
Xem chi tiết

NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BÀN 3 THÁNG

3.000.000₫ / Khóa

Mới cập nhật

3.000.000₫ / Khóa
Xem chi tiết

PHA CHẾ BAR - MODUN - YÊU CẦU

Liên hệ

Mới cập nhật

Liên hệ

NGHIỆP VỤ LƯU TRÚ (BUỒNG PHÒNG)

4.000.000₫ / Khóa

Mới cập nhật

4.000.000₫ / Khóa
Xem chi tiết