MAY CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT VẬN ĐỘNG NHẸ

MAY CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT VẬN ĐỘNG NHẸ

 

 

 

             I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: 15 tháng - 18 tháng

 

 * Học phí:  miễn phí hoàn toàn (đối với học sinh thuộc đối tượng khuyết tật)

* Thời gian học: 6 ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 8h00-12h00 hoặc chiều từ 13h00 – 17h00)

* Bằng cấp: Tốt nghiệp được cấp Chứng chỉ Sơ cấp nghề của Sở Lao Động TB&XH

* Việc làm: Được giới thiệu việc làm miễn phí đến các Doanh nghiệp là đối tác lâu năm của Trường với mức lương khởi điểm từ 3.500.000 – 4.000.000đ/ tháng.

* Chương trình đào tạo:

- Chương trình đào tạo những kiến thức về kỹ thuật may trên máy may công nghiệp 

* Ưu điểm: 

- Học sinh được cung cấp những kỹ năng cơ bản của nghề may

- Chương trình đào tạo phù hợp cho các bạn học sinh khuyết tật vận động nhẹ, khiếm thính

- Học sinh có kiến thức cơ bản về nghề may tạo tiền đề vững chắc khi các bạn ra trường làm việc tại các Doanh nghiệp

- Nhà trường cam kết có việc sau khi ra trường

* Nội dung chương trình đào tạo: