NGHỀ MAY

NGHỀ MAY

 

 

 

NGHỀ MAY DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT VẬN ĐỘNG NHẸ, KHIẾM THÍNH

Thời gian đào tạo: 15 -> 18 tháng

Học phí - Nguyên liệu: 0đ

CAM KẾT MỨC LƯƠNG TỪ 3.500.000Đ - 4.000.000Đ/THÁNG

(Áp dụng chế độ miễn giảm 100%, 70%, 50% cho Đối tượng ưu tiên)

 

 

 

✔ Học viên nắm được các kĩ năng:

 

1. Làm quen với trang thiết bị dụng cụ và nguyên liệu may: Kéo, thước, phấn, bàn là, các loại vải sợi, kim máy và kim khâu tay

2. Nhận biết và hiểu được về cấu tạo máy may, cách sử dụng, bảo quản và cách xử lý một số sai hỏng thông thường

3. Thực hành các đường may máy cơ bản

4. Cách lắp chỉ và thực hành trên vải

5. Các kĩ thuật khâu cơ bản

6. Nắm được các đường may cơ bản

7. Nắm được các đường viền cơ bản

8. Kỹ thuật may các loại túi quần

9. Kỹ thuật may thép tay và tra mang sec nam nữ

10. Kỹ thuật may cửa quần kéo khóa

11. Kỹ thuật may các loại túi áo

12. Kỹ thuật may các kiểu cổ cơ bản

 

 

 

NGHỀ MAY 3 THÁNG

Học phí - Nguyên liệu: 6.900.000đ

CAM KẾT MỨC LƯƠNG TỪ 4.500.000Đ/THÁNG TRỞ LÊN

 

 

 

 

✔ Học viên thành thục các kĩ năng cơ bản:

 

1. Làm quen với trang thiết bị dụng cụ và nguyên liệu may: Kéo, thước, phấn, bàn là, các loại vải sợi, kim máy và kim khâu tay

2. Nhận biết và hiểu được về cấu tạo máy may, cách sử dụng, bảo quản và cách xử lý một số sai hỏng thông thường

3. Thực hành các đường may máy cơ bản: may thẳng, gấp khúc, song song trên giấy

4. Cách lắp chỉ và thực hành trên vải: May đường gấp khúc, đường thẳng song song, may lại mũi 

5. Các kĩ thuật khâu cơ bản: khâu đều lược mũi, khâu luồn mũi gấp mép, khâu vắt

6. Nắm được các đường may cơ bản: Can kê gấp mép; can cuốn trái, phải đè mí; Can rẽ lật đè mí; May lộn

7. Nắm được các đường viền cơ bản: May viền cặp đè mí, viền lọt khe

8. Kỹ thuật may các loại túi quần

- Túi bổ 1 cơi                  

- Túi bổ 2 viền rẽ         

- Túi hàm ếch

- Túi dọc rẽ

- Túi viền rẽ có nắp 

- Túi dọc chéo

9. Kỹ thuật may thép tay và tra mang sec nam nữ

10. Kỹ thuật may cửa quần kéo khóa

11. Kỹ thuật may các loại túi áo

- Túi ốp ngoài có nắp

- Túi  có đô

- Túi  có súp

12. Kỹ thuật may các kiểu cổ cơ bản

- May cổ tim, cổ tròn, cổ vuông

- May cổ lá sen

- May cổ hai ve

- May cổ cánh nhạn

- May cổ bổ trụ

- May cổ đức không chân, có chân

- May cổ tàu

 

 

 

Một số học sinh tốt nghiệp có việc làm