*) Giao lưu văn hóa ẩm thực giữa học sinh và giáo viên với các trường trong nước và quốc tế.

- Các trường nghề, cao đẳng nghề trong nước và quốc tế có thể đến thăm quan, giao lưu với học sinh và giáo viên Hoa Sữa, tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu ẩm thực.

         *) Là địa chỉ tham quan mô hình doanh nghiệp xã hội đặc biệt của Việt Nam.

- Trường Hoa Sữa luôn chào đón các cá nhân/tổ chức quan tâm đến mô hình doanh nghiệp xã hội đến thăm quan trường nhằm chia sẻ mục tiêu xã hội của Trường.

*) Khách du lịch đến tham quan học hỏi, chia sẻ văn hóa các dân tộc cùng với học sinh Trường Hoa Sữa: