Những điều học viên cần biết về trường Hoa Sữa

CƠ SỞ UY TÍN ĐÀO TẠO NGHỀ

CƠ SỞ UY TÍN ĐÀO TẠO NGHỀ
Quyết định số 2940/QĐ-UB ngày 08/11/1994 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội (thành lập Trường) Quyết định số 2362/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội (nâng cấp Trường); ...