Những điều học viên cần biết về trường Hoa Sữa

CƠ SỞ UY TÍN ĐÀO TẠO NGHỀ

CƠ SỞ UY TÍN ĐÀO TẠO NGHỀ
Quyết định số 2940/QĐ-UB ngày 08/11/1994 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội (thành lập Trường) Quyết định số 2362/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội (nâng cấp Trường); Quyết định số 1694/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân - Thành phố Hà Nội (đổi tên Trường); Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành...