Những điều cần biết về thông tin Tuyển sinh

TRUNG CẤP - SƠ CẤP

TRUNG CẤP - SƠ CẤP
TRUNG CẤP - SƠ CẤP   HỆ ĐÀO TẠO TRUNG CẤP: (CHÍNH QUY)   *) Chương trình đào tạo từ 1 – 1,5 năm (Tốt nghiệp THPT) và 1,5 – 2 năm (Tốt nghiệp THCS)? Từ năm 2018, Thay đổi cơ quan chủ quản từ Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội sang Sở Lao động - Thương binh & Xã hội nên chương trình đào...