SƠ CẤP LIÊN THÔNG LÊN TRUNG CẤP

SƠ CẤP LIÊN THÔNG LÊN TRUNG CẤP

 

 

 

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và các đối tượng đã có chứng chỉ nghề ngắn hạn, Trường TC Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa đã mở thêm chương trình liên thông lên Trung cấp nghề Nghiệp vụ nhà hàng. Mục đích của chương trình này nhằm hỗ trợ tối đa cho các bạn đã có kinh nghiệm làm việc ở các doanh nghiệp và muốn phấn đấu lên vị trí cao hơn và muốn nang cao kiến thức ngành.

 

 

 

A- KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN 

(Áp dụng cho học viên đã có Chứng chỉ nghề ngắn hạn)

 

 

 

 

1. Điều kiện liên thông:

- Học viên có chứng chỉ nghề Chế biến món ăn 6 tháng Á hoặc Âu

 

2. Thời gian đào tạo: 8 tháng

 

3. Chương trình đào tạo:

✔ Môn học chung:

 

1.  Chính trị

2. Pháp luật

3. Tiếng Anh cơ sở

4. Kế toán

5. Giáo dục thể chất 

6. Giáo dục quốc phòng

 

✔ Môn học kĩ thuật cơ sở:

 

1. Tâm lý và kĩ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch

2. Tổng quan du lịch

3. Phương pháp xây dựng thực đơn

4. Hạch toán định mức

5. Văn hóa ẩm thực

6. Sinh lý dinh dưỡng

 

✔ Môn học chuyên ngành:

 

1. Tiếng anh chuyên ngàn Chế biến món ăn

2. Lý thuyết tổng hợp Chế biến món ăn

3. Nghiệp vụ Nhà hàng

4. Chế biến Bánh và món tráng miệng

5. Kĩ thuật cắt tỉa và trang trí

6. Thực hành Chế biến món ăn Á cơ bản và chuyên sâu Á đối với học viên có chứng chỉ Âu

7. Thực hành Chế biến món ăn Âu cơ bàn và chuyên sâu Âu đối với học viên có chứng chỉ Á

8. Rèn kĩ năng và đào tạo xen kĩ tại Doanh nghiệp 

 

 

 

         

 

 

B- NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG

(Áp dụng cho học viên đã có Chứng chỉ nghiệp vụ phục vụ Bàn)

 

 

 

 

1. Điều kiện liên thông:

- Học viên có chứng chỉ nghề Nghiệp vụ phục vụ Bàn 6 tháng

 

2. Thời gian đào tạo: 8 tháng

 

3. Chương trình đào tạo:

 

✔ Môn học chung:

 

1.  Chính trị

2. Pháp luật

3. Tiếng Anh cơ sở

4. Kế toán

5. Giáo dục thể chất

6. Giáo dục quốc phòng

 

✔ Môn học kĩ thuật cơ sở:

 

1. Kỹ năng giao tiếp

2. Tổng quan du lịch 

3. Văn hóa ẩm thực

4. Hạch toán định mức

5. Phương pháp xây dựng thực đơn

6. Kỹ năng bán hàng

7. Tổ chức kinh doanh nhà hàng

 

✔ Môn học chuyên ngành:

 

1. Tiếng anh chuyên ngành

2. Lý thuyết Nghiệp vụ Nhà hàng

3. Lý thuyết Nghiệp vụ Bar

4. Tổ chức sự kiện

5. Nghiệp vụ lưu trú 

6. Marketting du lịch

7. Nghiệp vụ chế biến món ăn

8. Thực hành nghiệp vụ Bar

9. Rèn kĩ năng và đào tạo xen kĩ tại Doanh nghiệp 

 


 

 

 

 

 

C- BÁNH MỲ - BÁNH NGỌT

(Áp dụng cho học viên đã có Chứng chỉ nghề 7 tháng)

 

 

 

1. Điều kiện liên thông:

- Học viên có chứng chỉ nghề Bánh mỳ - Bánh ngọt 7 tháng

 

2. Thời gian đào tạo: 8 tháng

 

3. Chương trình đào tạo:

 

✔ Môn học chung:

 

1.  Chính trị

2. Pháp luật

3. Tiếng Anh cơ sở

4. Kế toán

5. Giáo dục thể chất

6. Giáo dục quốc phòng

 

✔ Môn học kĩ thuật cơ sở:

 

1. Tổng quan du lịch

2. Kỹ năng giao tiếp

3. Sinh lý dinh dưỡng

4. Văn hóa ẩm thực

5. Tổ chức kinh doanh nhà hàng

 

✔ Môn học chuyên ngành:

 

1. Tiếng anh chuyên ngành

3. Hạch toán định mức

4. Thực hành Bánh mỳ nâng cao

5. Thực hành Bánh ngọt nâng cao

 

 

 

 

 

 

KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

 

 Cấp bằng Trung cấp của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

 Được giới thiệu việc làm miễn phí

 Được làm trong môi trường chuyên nghiệp, tích lũy được nhiều kinh nghiệm

 

 

 

 

Hãy đăng ký học ngay hôm nay để nhận được nhiều ưu đãi !!!