NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BÀN 3 THÁNG

NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BÀN 3 THÁNG

 

             I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 3 THÁNG:

* Học phí:  3.500.000 đồng/ 1 khóa (đã bao gồm tiền nguyên liệu thực hành)

* Thời gian học: 5 buổi/tuần từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng từ 8h00-12h00 hoặc chiều từ 13h00 – 17h00)

* Bằng cấp: Tốt nghiệp được cấp Chứng chỉ Sơ cấp nghể của Sở Lao Động TB&XH

Chương trình đào tạo:

- Chương trình đào tạo cơ bản về Nghiệp vụ phục vụ Bàn

* Ưu điểm: 

- Đào tạo những kiến thức cơ bản và nâng cao về phục vụ bàn

- Học sinh được rèn kỹ năng thực tế tại cơ sở thực hành của Trường

- Có thể học liên thông nâng cao trình độ chuyên môn

 * Nội dung chương trình đào tạo: