NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BÀN 3 THÁNG

NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BÀN 3 THÁNG

 

             I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 3 THÁNG:

* Học phí:  3.500.000 đồng/ 1 khóa (đã bao gồm tiền nguyên liệu thực hành)

* Thời gian học: 5 buổi/tuần từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng từ 8h00-12h00 hoặc chiều từ 13h00 – 17h00)

* Bằng cấp: Tốt nghiệp được cấp Chứng chỉ Sơ cấp nghể của Sở Lao Động TB&XH

* Nội dung chương trình đào tạo: