CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU 

        

 

 

CHẾ BIẾN MÓN ĂN + BÁNH MỲ - BÁNH NGỌT +

PHA CHẾ

 

 

DANH MỤC MÓN ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU

Học viên lựa chọn học món theo yêu cầu - Để biết Học phí + Thời gian đào tạo

Liên hệ: Mrs Thủy - SĐT 0243.643.47.31 - Hotline 0987.499.786

 

   

 

 

 

 

 

 

LỚP CẮT TỈA TRANG TRÍ CƠ BẢN

Học phí - Nguyên liệu: 5.000.000đ

 

 

 

 

✔ Học viên thành thục các kĩ năng:

 

 

 

 

 

CHẾ BIẾN MÓN ĂN LÀM PHỤ BẾP

Học phí – Nguyên liệu: 5.800.000đ

 

 

 

 

 

 

 

CHẾ BIẾN MÓN ĂN LÀM BẾP LẠNH

Học phí – Nguyên liệu: 5.500.000đ

 

 

 

 


 

 

 

 

 

HỌC VIÊN CÓ THỂ HỌC THÊM ĐỂ NÂNG CẤP CHUYÊN MÔN ĐỂ LẤY BẰNG SƠ CẤP 3 THÁNG