Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa và Doanh nghiệp luôn liên kết chặt chẽ trong quá trình rèn kỹ năng cũng như đánh giá chất lượng đào tạo học sinh tại Doanh nghiệp.

 

Trong tuần vừa qua Trường Hoa Sữa đã cử Giảng viên Nguyễn Thị Thanh Uyên - Khoa Chế biến món ăn và Tình nguyện viên Dam Quyen - Quốc tịch Canada - chuyên gia Quản lý Nhà hàng Khách sạn kết hợp với Ban lãnh đạo Khách sạn Sunway cùng đánh giá chất lượng sản phẩm của học sinh thông qua cuộc thi Master Chef tại Khách sạn.

 

Thông qua cuộc thi, Doanh nghiệp và Nhà trường đã tạo cho học sinh tính chủ động, sáng tạo trong chế biến. Bên cạnh đó Nhà trường và Doanh nghiệp đã khẳng định được chất lượng đào tạo của mình, đưa ra những phương án tối ưu trong cách điều chỉnh lượng kiến thức, sửa chữa sai hỏng ..... cho học sinh trong quá trình đào tạo.

 

 

Hội đồng Giám khảo chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh

 

Các thí sinh đang thực hiện bài thi

 

Các thí sinh đang thực hiện bài thi

 

Thí sinh thuyết trình bày bài thi

 

Thí sinh thuyết trình bày bài thi

 

Sản phẩm thi của các thí sinh

 

Sản phẩm thi của các thí sinh

 

Sản phẩm thi của các thí sinh

 

Sản phẩm thi của các thí sinh

 

Sản phẩm thi của các thí sinh