Đào tạo liên kết

HOA SỮA KẾT HỢP CÙNG DOANH NGHIỆP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỌC SINH

HOA SỮA KẾT HỢP CÙNG DOANH NGHIỆP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG  HỌC SINH
Đào tạo liên kết là “MỤC TIÊU” – Đảm bảo chất lượng tay nghề cho học sinh trước khi ra Trường lại là “MỤC ĐÍCH” . Với phương châm đó Trường Hoa Sữa đã kết hợp cùng Doanh nghiệp liên tiếp tổ chức các buổi đánh giá...

CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC HOA SỮA CÙNG VỚI HIỆP HỘI NHO KHO BANG CALIFORNIA (RAC) VÀ HỘI ĐỒNG KHOAI TÂY MỸ ỨNG DỤNG VÀO BÁNH MỲ - BÁNH NGỌT VÀ CHẾ BIẾN MÓN ĂN ÂU

CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC HOA SỮA CÙNG VỚI HIỆP HỘI NHO KHO BANG CALIFORNIA (RAC) VÀ HỘI ĐỒNG KHOAI TÂY MỸ ỨNG DỤNG VÀO BÁNH MỲ - BÁNH NGỌT VÀ CHẾ BIẾN MÓN ĂN ÂU
CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC HOA SỮA CÙNG VỚI HIỆP HỘI NHO KHO BANG CALIFORNIA (RAC) VÀ HỘI ĐỒNG KHOAI TÂY MỸ ỨNG DỤNG VÀO BÁNH MỲ - BÁNH NGỌT VÀ CHẾ BIẾN MÓN ĂN ÂU - Giúp học sinh của Hoa Sữa...