Tin tức hoạt động

TRƯỜNG HOA SỮA ĐÃ SẴN SÀNG ĐÓN CHÀO CÁC EM HỌC SINH QUAY TRỞ LẠI HỌC TẬP

TRƯỜNG HOA SỮA ĐÃ SẴN SÀNG ĐÓN CHÀO CÁC EM HỌC SINH QUAY TRỞ LẠI HỌC TẬP
Căn cứ Công văn số 1602/UBND-KGVX ngày 29 tháng 04 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho Sinh viên, học viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trực thuộc Thành phố trở lại học tập theo kế hoạch từ ngày 04/05/2020. ...