CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC HOA SỮA CÙNG VỚI HIỆP HỘI NHO KHO BANG CALIFORNIA (RAC) VÀ HỘI ĐỒNG KHOAI TÂY MỸ ỨNG DỤNG VÀO BÁNH MỲ - BÁNH NGỌT VÀ CHẾ BIẾN MÓN ĂN ÂU 

 

- Giúp học sinh của Hoa Sữa được biết thêm văn hóa ẩm thực của Mỹ thông qua các nguyên liệu của Hiệp hội Nho khô bang California và Hội đồng Khoai tây Mỹ 

- Giúp học sinh của Hoa Sữa được trực tiếp nghe giảng dạy của Chuyên gia ẩm thực Norbert Ehrbar – Cố vấn Ẩm Thực/Potatoes USA – Việt Nam

- Một số sản phẩm Bánh mỳ - Bánh ngọt và Món ăn Âu đã được đưa vào chương trình đào tạo của Trường

 

 

Tập thể Cán bộ, giáo viên và học sinh Hoa Sữa xin chân thành cảm ơn.