CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC HOA SỮA CÙNG VỚI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ÂN NAM  VÀO CHẾ BIẾN MÓN ĂN VÀ NGÀNH NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN

 

Nằm trong chương trình Xã hội hóa giáo dục Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa cùng với Công ty TNHH Thực phẩm Ân Nam:

- Cung cấp miễn phí các nguyên liệu thực hành của đối tác của Ân Nam 

- Cùng với chuyên gia khách mời tham gia giảng dạy các chuyên đề tại Trường

- Tổ chức kỳ thi Ẩm thực Địa Trung Hải trong đó có học sinh của Hoa Sữa

 

 

Tập thể Cán bộ, giáo viên và học sinh Hoa Sữa xin chân thành cảm ơn.