Nằm trong chương trình đào tạo liên kết giữa Hoa Sữa và các đối tác. Ngày 22 tháng 01 năm 2018 Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa kết hợp với Câu lạc bộ nấu ăn Trường Song ngữ Quốc tế Hà Nội Academy tổ chức lớp học nấu ăn cho các bạn học sinh tại Trường Song ngữ Quốc tế Hà Nội.

Khi tham gia giờ học thực hành chế biến các bạn học sinh phần nào hiểu được các kiến thức cơ bản khi vào bếp, cũng như các kỹ thuật cơ bản trong chế biến.

Nếu các đơn vị có nhu cầu đào tạo liên kết, các bạn hãy liên lạc với Trung tâm Tuyển sinh Trường Hoa Sữa: 0243.643.47.31/ Hotline: 0904.724.968 (Thầy Thanh); 0987.499.786 (Cô Thủy)