Tin tức hoạt động

TỔ CHỨC SAMARITAN'S PURSE ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG HOA SỮA

TỔ CHỨC SAMARITAN'S PURSE ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG HOA SỮA
Sáng ngày 13/4/2018, Tổ chức Samaritan’s Purse đến tham quan và làm việc tại Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa. Các vị khách đã tham quan, chia sẻ những Học sinh Khuyết tật vận động nhẹ, Học sinh Dân tộc thiểu số và các Học sinh đang theo học tại...