🇻🇳🇻🇳 Tháng 11/2020 Hưởng ứng Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố Hà Nội năm 2020, tại Hội thi cô giáo Phạm Hồng Thủy - Khoa Kỹ thuật Chế biến món ăn đã hoàn thành xuất sắc bài giảng và đạt giải nhì tại Hội thi.

 

 

🌻🌻 Đến nay, Lãnh đạo Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa và cô giáo Phạm Hồng Thủy lại vỡ òa với niềm vui cô giáo Phạm Hồng Thủy tiếp tục được lựa chọn, là một trong những Giáo viên đại diện cho những nhà giáo tiêu biểu của mỗi nghề Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thủ đô tham gia Hội giảng toàn quốc vào năm 2021.

 

 

🌻 Xin chúc mừng cô giáo Phạm Hồng Thủy! Chúc cô tiếp tục phát huy, trau dồi chuyên môn để đạt được giải cao tại Hội thi Hội giảng toàn quốc năm 2021

 

 

🌻 Xin chúc mừng Hoa Sữa!