Thông báo mới

HỘI THẢO THẨM ĐỊNH CHUYỂN ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH

HỘI THẢO THẨM ĐỊNH CHUYỂN ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH
Phát động phong trào của Bộ giáo dục: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, để có những bài học hay, những giờ học tốt sát với thực tế. ...

NGÀY TRI ÂN CỦA HỌC SINH NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

NGÀY TRI ÂN CỦA HỌC SINH NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Với những kiến thức thầy cô truyền đạt các nhóm học sinh của các ngành nghề, đã thi đua tạo ra các món ăn mang nhiều màu sắc, để dâng lên thầy cô nhân ngày hiến chương nhà giáo Các nhóm học sinh tham gia pha chế...