Thông báo mới

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 01/2019

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 01/2019
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 01/2019     TT Nghề học Thời gian nhận hồ sơ Thời gian nhập học Hồ sơ HỆ TRUNG CẤP 01 Ngành Nghiệp vụ Nhà hàng lớp QT14 Từ 02/01/2019 -> 31/12/2019 Dự kiến khai giảng 15/3/2019 Đang nhận hồ sơ 02 Kỹ thuật chế biến món ăn lớp CB11A1 Từ 02/01/2019 -> 31/12/2019 Dự kiến khai giảng 15/3/2019 Đang nhận hồ sơ 03 Bánh mỳ - Bánh ngọt Từ 02/01/2019 -> 31/12/2019 Dự kiến khai giảng 15/3/2019 Đang...

THÔNG BÁO MỞ LỚP HỆ TRUNG CẤP BÁNH MỲ - BÁNH NGỌT - NGHỀ TIÊN PHONG TRONG LĨNH VỰC ẨM THỰC

THÔNG BÁO MỞ LỚP HỆ TRUNG CẤP BÁNH MỲ - BÁNH NGỌT - NGHỀ TIÊN PHONG TRONG LĨNH VỰC ẨM THỰC
THÔNG BÁO MỞ LỚP HỆ TRUNG CẤP BÁNH MỲ - BÁNH NGỌT - NGHỀ TIÊN PHONG TRONG LĨNH VỰC ẨM THỰC       Để đáp ứng nhu cầu của NGƯỜI HỌC - nhu cầu của XÃ HỘI. Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa đã Trình lên cấp trên xin được mở hệ Trung cấp Bánh mỳ - Bánh ngọt,...

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 12

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 12
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 12     TT Nghề học Thời gian nhận hồ sơ Thời gian nhập học Hồ sơ HỆ TRUNG CẤP 01 Ngành Nghiệp vụ Nhà hàng lớp QT13 Từ 02/01/2018 -> 31/12/2018 Đã Khai giảng Còn thiếu 04 hồ sơ 02 Kỹ thuật chế biến món ăn lớp CB10A5 Từ 02/01/2018 -> 31/12/2018 Đã Khai giảng Còn thiếu 10 hồ sơ   TT Nghề học Thời gian nhận hồ sơ Thời gian nhập học Hồ sơ HỆ SƠ...

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 11

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 11
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 11     TT Nghề học Thời gian nhận hồ sơ Thời gian nhập học Hồ sơ HỆ TRUNG CẤP 01 Ngành Nghiệp vụ Nhà hàng lớp QT13 Từ 02/01/2018 -> 31/12/2018 Đã Khai giảng Còn thiếu 05 hồ sơ 02 Kỹ thuật chế biến món ăn lớp CB10A5 Từ 02/01/2018 -> 31/12/2018 Đã Khai giảng Đang nhận hồ sơ   TT Nghề học Thời gian nhận hồ sơ Thời gian nhập học Hồ sơ HỆ SƠ CẤP 01 Lớp...

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 10

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 10
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 10     TT Nghề học Thời gian nhận hồ sơ Thời gian nhập học Hồ sơ HỆ TRUNG CẤP 01 Ngành Nghiệp vụ Nhà hàng lớp QT13 Từ 02/01/2018 -> 31/12/2018 Đã Khai giảng Còn thiếu 07 hồ sơ 02 Kỹ thuật chế biến món ăn lớp CB10A4 Từ 02/01/2018 -> 31/12/2018 Đã Khai giảng Còn thiếu 20 hồ sơ   TT Nghề học Thời gian nhận hồ sơ Thời gian nhập học Hồ sơ HỆ SƠ...

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9     TT Nghề học Thời gian nhận hồ sơ Thời gian nhập học Hồ sơ HỆ TRUNG CẤP 01 Ngành Nghiệp vụ Nhà hàng lớp QT13 Từ 02/01/2018 -> 31/12/2018 Đã Khai giảng Còn thiếu 9 hồ sơ 02 Kỹ thuật chế biến món ăn lớp CB10A4 Từ 02/01/2018 -> 31/12/2018 Đã Khai giảng Còn thiếu 25 hồ sơ   TT Nghề học Thời gian nhận hồ sơ Thời gian nhập học Hồ sơ HỆ SƠ CẤP 01 Lớp nấu...