Thông báo mới

THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO THEO MODUN

THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO THEO MODUN
Để đáp ứng nhu cầu của học viên nên Trung tâm Tuyển sinh - Hướng nghiệp & Xúc tiến việc làm của Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa mở lớp đào tạo theo modun (chuyên đề) với các chuyên ngành CHẾ BIẾN MÓN ĂN, NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG, BÁNH MỲ - BÁNH...