PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - DU LỊCH HOA SỮA THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA 11 VÀ DANH SÁCH CÁC BẠN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

 

 

P/s: + Đề nghị các bạn cập nhật thông tin để về Trường dự thi đúng thời gian Nhà trường đã xây dựng
       + Đối với các bạn không có tên, hoặc cần trao đổi thêm thông tin các bạn hãy liên lạc về Phòng Đào tạo theo số điện thoại: 0243.643.29.53

 

Trân trọng