LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 04/2019

 

 

TT

Nghề học

Thời gian nhận hồ sơ

Thời gian nhập học

Hồ sơ

HỆ TRUNG CẤP

01

Ngành Nghiệp vụ Nhà hàng lớp QT14

Từ 02/01/2019 -> 31/12/2019

Đã khai giảng 

Còn thiếu 23 hồ sơ

02

Kỹ thuật chế biến món ăn lớp CB11A1

Từ 02/01/2019 -> 31/12/2019

Đã khai giảng 

Còn thiếu 15 hồ sơ

03 Bánh mỳ - Bánh ngọt Từ 02/01/2019 -> 31/12/2019 Đã khai giảng  Còn thiếu 08 hồ sơ

 

TT

Nghề học

Thời gian nhận hồ sơ

Thời gian nhập học

Hồ sơ

HỆ SƠ CẤP

01

Lớp nấu ăn Á K24A

Từ 01/04/2019 -> 10/04/2019

Đã khai giảng 

Còn thiếu 03 hồ sơ

02 Lớp Phụ bếp Á + Âu Từ 01/04/2019 -> 20/04/2019

Đã khai giảng 

Còn thiếu 15 hồ sơ
03 Lớp Bếp Lạnh (Bếp Salad or Bếp Nguội) Từ 01/04/2019 -> 20/04/2019

Đã khai giảng 

Còn thiếu 12 hồ sơ

04

Lớp nấu ăn Âu K24A

Từ 01/04/2019 -> 16/04/2019

Đã khai giảng 

Còn thiếu 11 hồ sơ

05

Lớp Bánh mỳ - Bánh ngọt K24A

Từ 01/04/2019 -> 16/04/2019

Đã khai giảng 

Còn thiếu 10 hồ sơ

06

Lớp nghiệp vụ Bàn – Lưu trú Buồng K24A

Nhà trường làm thủ tục nhập học và nhận hồ sơ liên tục

Lưu ý: Đối với lớp Bánh mỳ - Bánh ngọt, ngoài chứng chỉ nghề, những học sinh xuất sắc sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo hỗn hợp giữa trường Hoa Sữa và công ty bột mỳ Vimaflour

 

 

Điện thoại: 0243. 6434731 - Hotline: 0962.634.624/0904.724.968; www:hoasuaschool.edu.vn

Fanpage: Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa - Fan Page Chính thức