Thông báo mới

TUYỂN SINH CÁC NGÀNH NGHỀ NĂM 2022

TUYỂN SINH CÁC NGÀNH NGHỀ NĂM 2022
NHẬP HỌC LIÊN TỤC VÀ HỌC NGAY HỆ TRUNG CẤP TỪ NGÀY: 03/01/2022 Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-THS ngày 29/7/2021 v/v điều chỉnh, bổ sung hình thức nhập học đối với...

THÔNG BÁO NHẬP HỌC THÁNG 11/2021

THÔNG BÁO NHẬP HỌC THÁNG 11/2021
NHẬP HỌC LIÊN TỤC VÀ HỌC NGAY HỆ TRUNG CẤP TỪ NGÀY: 01/11/2021 Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-THS ngày 29/7/2021 v/v điều chỉnh, bổ sung hình thức nhập học đối với các...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THÁNG 8/2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THÁNG 8/2021
ƯU ĐÃI GIẢM 20% HỌC PHÍ CHO CÁC HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC TRONG THÁNG 8/2021!!! 1. Hệ Trung cấp: Kỹ thuật Chế biến món ăn Á - Âu ( Lớp CB 13 - A2 ), Nghiệp vụ...