Thông báo mới

TRẠI HÈ HOA SỮA 2023 - KHÁM PHÁ ẨM THỰC VÀ TẠO NÊN HƯƠNG VỊ ĐẶC BIỆT

TRẠI HÈ HOA SỮA 2023 - KHÁM PHÁ ẨM THỰC VÀ TẠO NÊN HƯƠNG VỊ ĐẶC BIỆT
Trại Hè Hoa Sữa 2023 - Khám phá ẩm thực và tạo nên hương vị đặc biệt!   Bạn muốn con bạn trải nghiệm một mùa hè thú vị và khám phá tài năng ẩm thực của mình? Hãy tham gia Trại Hè Hoa Sữa 2023 - nơi bạn sẽ khám phá niềm đam mê ẩm thực của mình và...

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 3/2023

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 3/2023
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 03/2023     TT Nghề học Thời gian nhận hồ sơ Thời gian nhập học Hồ sơ HỆ TRUNG CẤP 01 Kỹ thuật chế biến món ăn lớp CB15A1 Từ 01/01/2023 -> 31/12/2023 Nhập học liên tục Đang nhận hồ sơ 02 Bánh mỳ - Bánh ngọt K5A1 Từ 01/01/2023 -> 31/12/2023 Nhập học liên tục Đang nhận hồ sơ   TT Nghề học Thời gian nhận hồ sơ Thời gian nhập học Hồ sơ HỆ SƠ CẤP 01 Lớp nấu ăn...

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 08/2022

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 08/2022
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 08/2022     TT Nghề học Thời gian nhận hồ sơ Thời gian nhập học Hồ sơ HỆ TRUNG CẤP 01 Kỹ thuật chế biến món ăn lớp CB14A2 Từ 06/7/2022 -> 31/12/2022 Nhập học liên tục Đang nhận hồ sơ 02 Bánh mỳ - Bánh ngọt K4A2 Từ 06/7/2022 -> 31/12/2022 Nhập học liên tục Đang nhận hồ sơ   TT Nghề học Thời gian nhận hồ sơ Thời gian nhập học Hồ sơ HỆ SƠ CẤP 01 Lớp nấu ăn...

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG CÁC NGÀNH THÁNG 7/2022

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG CÁC NGÀNH THÁNG 7/2022
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 07/2022     TT Nghề học Thời gian nhận hồ sơ Thời gian nhập học Hồ sơ HỆ TRUNG CẤP 01 Kỹ thuật chế biến món ăn lớp CB14A2 Từ 06/7/2022 -> 31/12/2022 Nhập học liên tục Đang nhận hồ sơ 02 Bánh mỳ - Bánh ngọt K4A2 Từ 06/7/2022 -> 31/12/2022 Nhập học liên tục Đang nhận hồ sơ   TT Nghề học Thời gian nhận hồ sơ Thời gian nhập học Hồ sơ HỆ SƠ CẤP 01 Lớp nấu ăn...

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG THÁNG 3/2022

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG THÁNG 3/2022
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 03/2022     TT Nghề học Thời gian nhận hồ sơ Thời gian nhập học Hồ sơ HỆ TRUNG CẤP 01 Ngành Nghiệp vụ Nhà hàng lớp QT16 Từ 02/01/2022 -> 31/12/2022 Nhập học liên tục Đang nhận hồ sơ 02 Kỹ thuật chế biến món ăn lớp CB14A1 Từ 02/01/2022 -> 31/12/2022 Nhập học liên tục Đang nhận hồ sơ 03 Bánh mỳ - Bánh ngọt K4A1 Từ 02/01/2022 -> 31/12/2022 Nhập học liên tục Đang nhận hồ...

TUYỂN SINH CÁC NGÀNH NGHỀ NĂM 2022

TUYỂN SINH CÁC NGÀNH NGHỀ NĂM 2022
NHẬP HỌC LIÊN TỤC VÀ HỌC NGAY HỆ TRUNG CẤP TỪ NGÀY: 03/01/2022     Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-THS ngày 29/7/2021 v/v điều chỉnh, bổ sung hình thức nhập học đối với các ngành đào tạo hệ Trung cấp chính quy Ngành Kỹ thuật Chế biến món ăn Á - Âu (Lớp CB14A1) Ngành Nghiệp vụ Nhà hàng (Lớp QT17) Ngành Bánh mỳ - Bánh...