Thông báo mới

ĐỔI MỚI TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2021

ĐỔI MỚI TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2021
ĐỔI MỚI TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2021 Cơ hội giảm thời gian đào tạo - Cam kết có việc làm các ngành nghề: Kỹ thuật Chế biến Món ăn và Bánh mỳ - Bánh ngọt cho học sinh đã...