CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP

 

           Đào tạo tại Doanh nghiệp (hưởng lương) là Chương trình TIÊN PHONG của Trường Hoa Sữa với mục tiêu lấy Học sinh làm TRUNG TÂM  

 

Để giúp cho học sinh có kiến thức sát với thực tế và được hưởng lương trong quá trình đào tạo Trường Hoa Sữa đã kết hợp với Doanh nghiệp xây dựng chương trình đào tạo cùng với Doanh nghiệp 

Học sinh đang làm việc tại Khách sạn Sunway:

1. Bộ phận Bếp:

1.1. Học sinh Dương Văn Thanh - Hệ Sơ cấp - Miễn phí 100% (Chi phí Ăn + Ở + Đào tạo) - Hà Nội

1.2. Học sinh Nguyễn Văn Hợp - Hệ Trung cấp - Điện Biên

..........

2. Bộ phận Buồng:

2.1. Học sinh Phu Mờ Gơ - Hệ Sơ cấp Miễn phí 100% (Chi phí Ăn + Ở + Đào tạo) - Bát Sát - Lào Cai

2.2. Học sinh Vàng Thị Dính - Hệ Sơ cấp Miễn phí 100% (Chi phí Ăn + Ở + Đào tạo) - Phong Thổ - Lai Châu

2.3. Học sinh Giàng Sẩu - Hệ Sơ cấp Miễn phí 100% (Chi phí Ăn + Ở + Đào tạo) - Bát Sát - Lào Cai

2.4. Học sinh Phù Suy Bớ - Hệ Sơ cấp Miễn phí 100% (Chi phí Ăn + Ở + Đào tạo) - Bát Sát - Lào Cai

...........

Tổng Thời gian đào tạo 04 tháng đào tạo  tại Khách sạn Sunway được hưởng lương 1.000.000 đồng/tháng

Sau khi kết thúc khóa học và nhận bằng được hưởng 4.000.000 -> 4.200.000 đồng/tháng và nay tổng thu nhập là 5.000.000đồng/tháng

Đặc biệt, hiện nay Học sinh Dương Văn Thanh đang giữ chức vụ Bếp phó của Khách sạn

 

      *) Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

 

Thầy Nguyễn Ngọc Thanh - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh - Hướng nghiệp & Giới thiệu việc - Trường Hoa Sữa

SĐT: 0243.643.47.31 Hotline: 0904.724.968

Email: thuctapvieclam@hoasuaschool.edu.vn