Tin tức hoạt động

HỢP TÁC ĐÀO TẠO GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP

HỢP TÁC ĐÀO TẠO GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới. Trường Hoa sữa đã thấy được tầm quan trọng trong sứ mệnh của mình là đào tạo nguồn nhận lực phải gắn với nhu cầu thực tiễn, đào tạo để đáp ứng tốt nhất nhu cầu lao...