Tin tức hoạt động

TRƯỜNG HOA SỮA THAM DỰ CHUỖI SỰ KIỆN CÙNG CSIP NHÂN DỊP KỶ NIỆM 10

TRƯỜNG HOA SỮA THAM DỰ CHUỖI SỰ KIỆN CÙNG CSIP NHÂN DỊP KỶ NIỆM 10
Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập CSIP (tháng 10/2008 – tháng 10/2018), CSIP đã phối hợp cùng với Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung Ương (CIEM), Hội Đồng Anh tại Việt Nam, UNDP Việt Nam và Trung tâm Sáng tạo Xã hội và Khởi nghiệp (CSIE) – Đại học Kinh tế Quốc...