Tin tức hoạt động

ANH TẠ VĂN TIẾN - LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN DU THUYỀN BIG BAY VIỆT NAM VỀ TRƯỜNG HOA SỮA TIẾP NHẬN HỌC SINH THỰC TẬP TẠI ĐƠN VỊ

ANH TẠ VĂN TIẾN - LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN DU THUYỀN BIG BAY VIỆT NAM VỀ TRƯỜNG HOA SỮA TIẾP NHẬN HỌC SINH THỰC TẬP TẠI ĐƠN VỊ
Ngày 19/6 tại Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa Chủ Doanh nghiệp Anh Tạ Văn Tiến - Lãnh đạo Công ty Cổ phần Du thuyền Big Bay Việt Nam - Cựu Học sinh Trường Hoa Sữa về Trường tiếp nhận 04 học sinh với hai chuyên ngành Chế biến món ăn và...

CÔNG TY GOLDEN FARM HƯỚNG DẪN PHA CHẾ CHO HỌC SINH TẠI TRƯỜNG HOA SỮA

CÔNG TY GOLDEN FARM HƯỚNG DẪN PHA CHẾ CHO HỌC SINH TẠI TRƯỜNG HOA SỮA
Nối tiếp Chương trình đào tạo liên kết giữa Hoa Sữa và Doanh nghiệp. Với mục tiêu mở rộng kiến thức và cập nhật những nguyên liệu mới nhất trên thị trường hiện nay cho học sinh. Ngày 18/6 Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa đã kết hợp với Công ty...

BỘ KHOA HỌC VÀ NGHỆ THUẬT BANG HESSEN VÀ TỔ CHỨC HỖ TRỢ ĐẠI HỌC THẾ GIỚI CHLB ĐỨC (WUS) TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG HOA SỮA

BỘ KHOA HỌC VÀ NGHỆ THUẬT BANG HESSEN VÀ TỔ CHỨC HỖ TRỢ ĐẠI HỌC THẾ GIỚI CHLB ĐỨC (WUS) TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG HOA SỮA
Ngày 18 tháng 5 năm 2018, Tại Văn miếu Quốc Tử Giám Thầy và trò Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa vinh dự được Bộ Khoa học và nghệ thuật Bang Hessen và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới CHLB Đức (Wus) trao tặng học bổng cho 3 học sinh...