Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa được thành lập từ năm 1994, từ những ngày mới thành lập Trường đã giúp cho thanh niên có hoàn cảnh yếu thế, được miễn phí Đào tạo - Ăn - Ở và Tạo công ăn việc làm cho hơn 8000 học sinh yếu thế. Nay Nhà trường tập trung hỗ trợ cho các gia đình nghèo - cận nghèo, mồ côi không nơi nương tựa, các tổ chức trong và ngoài nước (có thỏa thuận hợp tác với Trường), các bạn học sinh dân tộc thiểu số - vùng sâu - vùng xa - biên giới hải đảo, con thương binh liệt sỹ - chất độc màu da cam, con gia đình có bố mẹ bị khuyết tật nhưng khó khăn về kinh tế, con gia đình có bố mẹ ly dị nhưng không nơi nương tựa và các đối tượng khác.

Nhà trường đã được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội tặng Bằng khen với thành tích "Đã có nhiều đóng góp trong công tác nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục, dạy nghề cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2017" theo Quyết định số 1938/QĐ-LĐTBXH ngày 15/12/2017.

Căn cứ vào khả năng tài chính, hàng năm Nhà trường đưa ra kế hoạch tiếp nhận giúp đỡ các học sinh yếu thế. Do vậy, Nhà trường luôn mong muốn có sự trợ giúp của các tổ chức, cá nhân cùng chung tay với Hoa Sữa để giúp đỡ trực tiếp các học sinh yếu thế theo tỷ lệ 50%, 70%, 100%.