Nhóm thiện nguyện Giỏ thị đã chung tay cùng Hoa Sữa hỗ trợ cho 7 học sinh theo học các ngành nghề của Trường. Tính đến thời điểm này, đã có 4 học sinh ra trường và đi làm mức lương khởi điểm của các em từ 4.000.000 đến 6.000.000 đồng/tháng, 3 học sinh của nhóm giỏ thị vẫn đang theo học tại Trường.

Nhà trường mong muốn trong thời gian tới Hoa Sữa và Nhóm thiện nguyện Giỏ thị tiếp tục cùng chung tay để giúp đỡ được nhiều hơn các bạn học sinh yếu thế.