Thông báo mới

NGÀY TRI ÂN CỦA HỌC SINH NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

NGÀY TRI ÂN CỦA HỌC SINH NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Với những kiến thức thầy cô truyền đạt các nhóm học sinh của các ngành nghề, đã thi đua tạo ra các món ăn mang nhiều màu sắc, để dâng lên thầy cô nhân ngày hiến chương nhà giáo Các nhóm học sinh tham gia pha chế...