Căn cứ vào tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong những ngày gần đây, Ban Giám Hiệu trường Hoa Sữa yêu cầu tất cả giáo viên và học sinh khi tới trường đều phải đeo khẩu trang và thực hiện việc sát khuẩn tay bằng dung dịch rửa tay tại cổng trường.

 

 

Trường hợp học sinh có hiện tượng ho sốt cần thông báo ngay cho giáo viên và phòng Đào Tạo để nhà trường nắm bắt tình hình đồng thời khai báo tại cơ sở y tế gần nhất.

 

 

Đề nghị các em thực hiện nghiêm túc quy định để đảm bảo an toàn và phòng chống dịch hiệu quả.