Học sinh lớp Chế biến Á K28B đang có cơ hội thuận lợi để rèn luyện và phát triển kĩ năng của mình thông qua việc tham gia vào chương trình đào tạo tại một doanh nghiệp địa phương. Việc này không chỉ mang lại cho họ kiến thức thực tế và những kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực chế biến mà còn giúp các em tiếp cận môi trường làm việc thực tế

Trong suốt thời gian tham gia tại doanh nghiệp, học sinh không chỉ được tiếp xúc với các công nghệ và thiết bị hiện đại trong quá trình chế biến, mà còn được hướng dẫn bởi các chuyên gia và những người có kinh nghiệm hàng đầu trong ngành. Họ có cơ hội thực hành và áp dụng những kiến thức đã học tại trường trong môi trường thực tế, từ việc lựa chọn nguyên liệu đến quy trình sản xuất và kiểm tra chất lượng.

Không chỉ vậy, việc làm việc tại doanh nghiệp còn giúp học sinh phát triển các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, giao tiếp hiệu quả, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề. Những kinh nghiệm này sẽ rất hữu ích cho họ trong tương lai khi họ bước vào thị trường lao động.