Cùng chung tay với Hoa Sữa giúp đỡ học sinh yếu thế Ông John B Crowley (Quốc tịch Mỹ)  đã trao tặng học bổng với tổng giá trị 1000 USD giúp đỡ cho 3 học sinh