CÁC ĐỐI TÁC

ÔNG JOHN B CROWLEY (QUỐC TỊCH MỸ)

ÔNG JOHN B CROWLEY (QUỐC TỊCH MỸ)
Cùng chung tay với Hoa Sữa giúp đỡ học sinh yếu thế Ông John B Crowley (Quốc tịch Mỹ) đã trao tặng học bổng với tổng giá trị 1000 USD giúp đỡ cho 3 học sinh