HỌC SINH CẦN BIẾT VỀ ĐÀO TẠO

 

I. HỆ ĐÀO TẠO MIỄN PHÍ: (Từ năm 1994 – Nay, Nhà trường vẫn duy trì chương trình miễn phí Đào tạo - Ăn - Ở – Tạo việc làm).

Đối tượng  https://hoasuaschool.edu.vn/doi-tuong-uu-tien

Chương trình đào tạo nghề: Đào tạo Nhanh - Đào tạo theo nhu cầu. Thông báo tuyển sinh: https://hoasuaschool.edu.vn/he-trung-cap

+   Đào tạo Nhanh: Học sinh cần tay nghề và chi phí để chi trả, Nhà trường - Doanh nghiệp xây dựng chương trình đào tạo xen kẽ (6 - 7 tháng). Trong đó có 3 - 4 tháng có hỗ trợ lương từ 1.000.000 - 1.500.000 đồng/tháng, sau khi tốt nghiệp sẽ được hưởng lương chính thức tại Doanh nghiệp từ 4.000.000đ/tháng trở lên. Khi có điều kiện học sinh có thể tiếp tục học theo theo MODUM.

+ Học sinh đào tạo theo nhu cầu: Chương trình đào tạo từ 1 năm trở lên  với chuyên ngành Dịch vụ  Nhà hàng – Khách sạn trong đó có 4 tháng các bạn được hưởng lương từ 1.000.000 – 1.500.000/tháng.

 

II. HỆ ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU:

Chương trình đào tạo từ 3 tháng trở lên với các chuyên ngành https://hoasuaschool.edu.vn/

Các chương trình đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp – cá nhân