TRUNG CẤP - SƠ CẤP

 

HỆ ĐÀO TẠO TRUNG CẤP: (CHÍNH QUY)

 

*) Chương trình đào tạo từ 1 – 1,5 năm (Tốt nghiệp THPT) và 1,5 – 2 năm (Tốt nghiệp THCS)?

Từ năm 2018, Thay đổi cơ quan chủ quản từ Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội sang Sở Lao động - Thương binh & Xã hội nên chương trình đào tạo đã thay đổi.

Các Chương trình đào tạo đa dạng, phù hợp với nhu cầu của học nghề, vì vậy Nhà trường đã xây dựng những Chương trình đào tạo lấy người học làm Trung tâm cho đối tượng có trình độ từ THCS trở lên.

*) Xây dựng các chương trình đào tạo ngắn như Bàn - Bar, Bếp, Bánh, Buồng bổ trợ cho chuyên ngành chính, để học sinh nâng cao chất lượng đào tạo (hoàn toàn miễn phí)

*) Xây dựng các chương trình Kỹ năng mềm - Kỹ năng giao tiếp 

*) Xây dựng chương trình đào tạo tại Doanh nghiệp (có hưởng lương) để nâng cao tính thực tiễn và đảm bảo học sinh có việc làm sau khi Tốt nghiệp 

 

*) Chương trình đào tạo TỪ THIỆN: LUÔN LÀ ĐIỂM ĐẾN CỦA CÁC BẠN HỌC SINH YẾU THẾ

Học sinh thuộc đối tượng ưu tiên học ngành Nghiệp vụ Nhà hàng được MIỄN PHÍ  (Học phí - Ăn - Ở) trong quá trình theo học tại trường. Học sinh phải nộp Đồng phục, Tài liệu học tập, Vệ sinh nước uống và một phần Nguyên liệu học Bar (pha chế đồ uống).

Các bạn tốt nghiệp từ THCS trở lên học sau 10 - 12 tháng (trong khóa học 18 tháng học tại Trường) các bạn đã có lương từ 1.000.000 - 1.500.000 đồng/tháng

Các bạn tốt nghiệp từ THPT trở lên học sau 08 tháng (trong khóa học 12 tháng học tại Trường) các bạn đã có lương từ 1.000.000 - 1.500.000 đồng/tháng

Với chương trình này các bạn hoàn toàn có thể tự đảm bảo cuộc sống với toàn bộ Học phí - Ăn - Ở được Nhà trường đã lo trong toàn khóa học

 

*) Chương trình đào tạo đảm bảo (mức lương từ 4.500.000 đồng trở lên): Thực hành -  Thực hành lại (tại Doanh nghiệp có hưởng lương) - Tay nghề - Có việc làm  

 

       HỆ ĐÀO TẠO SƠ CẤP: (CHỨNG CHỈ NGHỀ DO SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI CẤP)

 

*) Chương trình đào tạo từ 3 - 7 tháng: Đa dạng, phù hợp với mọi đối tượng học viên từ 15 tuổi trở lên (không yêu cầu trình độ văn hóa)

Các học viên được lựa chọn các chương trình đào tạo từ đơn giản đến chuyên sâu để đáp ứng mọi yêu cầu của người học 

 

*) Chương trình đào tạo từ 6 tháng học sinh có thể lựa chọn đào tạo tại Doanh nghiệp (có hưởng lương)

Chương trình đào tạo 6 tháng tại Trường là chương trình đã đem lại thương hiệu cho Trường Hoa Sữa 

- Học sinh được học Lý thuyết - Thực hành - Thực hành lại: Học sinh được học tất cả các kỹ năng cơ bản + được thực hành các kỹ năng cơ bản + được thực hành các kỹ năng nâng cao thông qua Nhà hàng và các Dịch vụ của Trường Hoa Sữa.

- Học sinh được đảm bảo tất cả các kỹ năng được rèn thường xuyên để đảm bảo học sinh làm được các cơ sở dịch vụ ăn uống theo mức lương đã cam kết

Chương trình đào tạo 7 tháng là chương trình giữa Trường Hoa Sữa với các Doanh nghiệp (4 tháng) 

- Học sinh được học Lý thuyết - Thực hành tại Trường - Thực hành lại tại Doanh nghiệp (có lương) 

- Học sinh đảm bảo thuần thục các kỹ năng tại Doanh nghiệp và sau khi kết thúc khóa học sẽ làm việc tại Doanh nghiệp (nếu học sinh đảm bảo được yêu cầu)

- Học sinh không nhận tại Doanh nghiệp được Nhà trường đào tạo lại theo các Modum và giới thiệu việc làm với mức lương đã cam kết

 

*) Chương trình đào tạo TỪ THIỆN từ 6 - 12 tháng dành cho các đối tượng (15 - 25 tuổi)?

Học sinh thuộc đối tượng ưu tiên tham gia học hệ Sơ cấp được miễn phí toàn bộ học phí và ăn, ở trong quá trình theo học tại trường. Học sinh phải nộp các khoản Đồng phục, Tài liệu học tập, Vệ sinh nước uống.

Nhà trường xây dựng chương trình với Doanh nghiệp để đảm bảo các bạn học sinh thuộc đối tượng yếu thế trong thời gian học tại Trường sẽ có những chính sách học bổng hoặc Lương tại Doanh nghiệp để tự chủ cuộc sống và sau khi kết thúc khóa học để ổn định cuộc sống.

 

*) Chương trình đào tạo đảm bảo (mức lương từ 4.000.000 đồng trở lên): Thực hành -  Thực hành lại (tại Doanh nghiệp có hưởng lương) - Tay nghề - Có việc làm  

        TRƯỜNG CÓ KÝ TÚC XÁ VÀ NHÀ ĂN PHÙ HỢP CHO CÁC BẠN Ở XA