Sau 1 thời gian dài Trường chúng ta vật lộn với đại dịch covid, những khó khăn liên tiếp kéo đến đè nặng lên bộ máy của Trường, nhiều thầy cô đã phải chuyển công tác.... Tính đến thời điểm hiện tại, các hoạt động của Trường đang dần ổn định và có nhiều khởi sắc. Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất năm 2024 Trường chúng ta sẽ kiện toàn lại bộ máy lãnh đạo.


Sáng ngày 10 tháng 01 năm 2024 Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm cô Lê Thị Kim Phượng hiện đang giữ chức vụ Phó hiệu trưởng - chính thức giữ chức vụ Quyền Hiệu trưởng và thầy Nguyễn Ngọc Thanh hiện đang giữ chức vụ Giám đốc TTTS-HN&XTVL - chính thức giữ chức vụ Quyền Phó hiệu Trưởng.


Theo đó, Cô Lê Thị Kim Phượng chính thức giữ chức vụ: Quyền Hiệu trưởng và thầy Nguyễn Ngọc Thanh chính thức giữ chức vụ Quyền Phó hiệu trưởng kể từ Tháng 1/2024


Phát biểu tại buổi lễ, Thầy Vũ Triệu Quân - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường chúc mừng đến cô Lê Thị Kim Phượng và thầy Nguyễn Ngọc Thanh đã hoàn thành Tốt nhiệm vụ trong suốt quá trình công tác. Đồng thời, thầy cũng đánh giá cao, ghi nhận những cống hiến, cố gắng của 2 thầy cô cho sự phát triển của Nhà trường và bày tỏ sự tin tưởng, mong rằng 2 thầy cô sẽ tiếp tục thể hiện xuất sắc năng lực lãnh đạo, quản lý và điều hành đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ mới.