CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

 

Với mục đích nâng cao trình độ ngoại ngữ cho Cán bộ Giáo viên và Học sinh. Ngày 02/4/2018 Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa đã tiếp nhận 01 Tình nguyện viên Anna đến từ tổ chức SJ. Thời gian làm việc của tình nguyện viên tại Trường Hoa Sữa từ ngày 09/4/2018 đến ngày 20/8/2018, trong thời gian này Tình nguyện viên Anna sẽ giảng dạy Tiếng Anh miễn phí cho Cán bộ, Giáo viên và Học sinh toàn trường.

Nếu các bạn học sinh muốn được nâng cao trình độ ngoại ngữ thì hãy đăng ký ngay với Phòng Đào tạo, sau khi sắp xếp xong lịch giảng dạy Phòng Đào tạo sẽ thông báo tới các em về lịch học cụ thể.

Mong rằng với thời gian Tình nguyện viên Anna giảng dạy tại Trường sẽ phần nào cải thiện ngoại ngữ cho Cán bộ Giáo viên và Học sinh.

 

Tình nguyện viên Anna chụp ảnh lưu niệm tại Phòng họp Trường Hoa Sữa

 

 

Tình nguyện viên Anna đến làm việc tại ngôi Trường Hoa Sữa