Tin tức hoạt động

THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG TC KINH TẾ - DU LỊCH HOA SỮA THAM GIA LỄ TRAO HỌC BỔNG CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ NGHỆ THUẬT BANG HESSEN VÀ TỔ CHỨC HỖ TRỢ ĐẠI HỌC THẾ GIỚI CHLB ĐỨC (WUS) TRAO TẶNG HỌC BỔNG

THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG TC KINH TẾ - DU LỊCH HOA SỮA THAM GIA LỄ TRAO HỌC BỔNG CỦA  BỘ KHOA HỌC VÀ NGHỆ  THUẬT BANG HESSEN VÀ  TỔ CHỨC HỖ TRỢ ĐẠI HỌC THẾ GIỚI  CHLB ĐỨC (WUS) TRAO TẶNG HỌC BỔNG
Ngày 30 tháng 5 năm 2019, Tại Văn miếu Quốc Tử Giám Thầy và trò Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa vinh dự được Bộ Khoa học và nghệ thuật Bang Hessen và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới CHLB Đức (Wus) trao tặng học bổng cho 3...

Học sinh Hoa Sữa tham dự "Taste of Australia"

Học sinh Hoa Sữa tham dự
Em Nguyễn Đức Minh và em Nguyễn Đức Long, học sinh lớp Kỹ thuật chế biến món ăn của Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa đã vinh dự được tham gia vòng loại của cuộc thi nấu ăn “Taste of Australia”, tổ chức sáng ngày 21/05 tại Turtle Lake Brewing Company, quận Tây...