DỊCH VỤ TIỆC

Thông tin liên hệ:  Hotline 0936089186/ 0936 099 395/ 0936 365 255 

Gmail: sales.hoasua@gmail.com 

 

*) Tea break (Trà cafe):

 

 

 

*) Buffet:

 

 

*) Cooktail finger food (Tiệc nhẹ):

 

 

*) Take away (mang đi):

 

*)  Breakfast (Ăn sáng):

 

 

*) Theo mâm: