DỊCH VỤ TIỆC + TOUR

Thông tin liên hệ:  Hotline 0936089186/ 0936 099 395/ 0936 365 255 

Gmail: sales.hoasua@gmail.com 

 

 

 

STT

Nội dung

Ghi chú

I

TIỆC

 

1

Tea break (Trà cafe)

 

2

Buffet

 

3

Cooktail finger food (Tiệc nhẹ)

 

4

Take away (mang đi)

 

5

Breakfast (Ăn sáng)

 

6

Theo mâm

 

II

TOUR

 

1

Cooking class (nấu ăn, bánh)

 

2

Set menu

 

 

1) Tea break (Trà cafe):

 

 

 

2) Buffet:

 

 

3) Cooktail finger food (Tiệc nhẹ):

 

 

4) Take away (mang đi):

 

5)  Breakfast (Ăn sáng):

 

 

6) Theo mâm: