• Đào tạo lại cho giáo viên, học sinh về chuyên môn nghiệp vụ trong nước và tại nước ngoài để nâng cao chất lượng.

Hoạt động đào tạo lại hướng đến các chuyên ngành:

  1.  Quản trị Nhà hàng: Bàn – Bar
  2.  Kỹ thuật chế biến món ăn Á – Âu
  3. Nghề Bánh mỳ - Bánh ngọt
  4.  Nghề May – Thêu ( dành cho học sinh khiếm thính, khuyết tật vận động nhẹ…)
  •  Nâng cao trách nhiệm xã hội thông qua mở rộng mô hình đào tạo tại các địa phương.

Hoa Sữa cùng các tổ chức/cá nhân trong nước và quốc tế hỗ trợ các đối tượng, những khu vực cấp thiết phải chịu tác động đột ngột của biến đổi kinh tế xã hội, thiên tai, dịch họa . Ví dụ: trẻ em lao động sớm, phụ nữ bị bạo hành, nông dân bị mất đất nông nghiệp, thanh niên vùng biển không có sinh kế bền vững, người dân bị lũ lụt tại Hà Tĩnh  …giúp cải thiện đời sống của người dân ngay tại khu vực đó.

.