CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC HOA SỮA CÙNG VỚI CÔNG TY RICH PRODUCTS VIETNAM ỨNG DỤNG VÀO NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN VÀ BÁNH NGỌT

 

Nằm trong chương trình Xã hội hóa giáo dục Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa cùng với Công ty Rich Products Viet Nam:

- Cung cấp miễn phí các nguyên liệu của Rich's cho 2 chuyên ngành 

- Cùng với các chuyên gia của Rich's giảng dạy tại Trường theo từng chuyên đề 

- Học sinh tham dự các kỹ thuật mới tại Văn phòng của Rich's

 

 

Tập thể Cán bộ, giáo viên và học sinh Hoa Sữa xin chân thành cảm ơn.