BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRAO TẶNG BẰNG KHEN TRƯỜNG HOA SỮA

 

        Từ năm 1994, Trường Hoa Sữa luôn duy trì sứ mệnh “....dạy nghề và tạo việc làm miễn phí cho các thanh niên có hoàn cảnh yếu thế....”. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Trường Hoa Sữa vẫn luôn hỗ trợ toàn phần thanh niên yếu thế với mục tiêu Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực du lịch. Tham gia chương trình xóa đói giảm nghèo của Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Có chính sách hỗ trợ đặc biệt cho các đối tượng yếu thế”.

 

        Sáng ngày 09/01/2018, Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa vinh dự được Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen với thành tích "Đã có nhiều đóng góp trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, dạy nghề cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ..."

 

         Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa trân trọng cảm ơn SOS Việt Nam đã luôn đồng hành, chia sẻ cùng Hoa Sữa hỗ trợ, giúp đỡ những học sinh yếu thế, tạo công ăn việc làm ổn định cuộc sống.